TOA มอบสีทาอาคารให้แก่กองพลที่ 1 รักษาพระองค์

พุธ ๐๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๑๓:๑๓
คุณจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบสีทาอาคาร จำนวน 391 ถัง ให้แก่ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ เพื่อใช้ในการปรับปรุงอาคารและสภาพภูมิทัศน์ โดยมี พลตรีวรยศ เหลืองสุวรรณ ผบ.พล.1 รอ. เป็นผู้รับมอบ
TOA มอบสีทาอาคารให้แก่กองพลที่ 1 รักษาพระองค์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด