TOA มอบเงินสมทบโรงพยาบาลตำรวจ สู้ภัยโควิด-19

พุธ ๐๙ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๒ ๑๓:๑๐
บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดย คุณประจักษ์ - คุณละออ ตั้งคารวคุณ ประธาน - รองประธานกรรมการบริษัทฯ มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท ให้แก่ พล.ต.ท.โสภณรัชต์ สิงหจารุ นายแพทย์ใหญ่ (สบ8) โรงพยาบาลตำรวจ เพื่อสมทบการจัดซื้อเครื่องผลิตออกซิเจน (Oxygen Generator) ที่มีความจำเป็นทางการแพทย์ ในการช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19 พร้อมทั้งได้มอบผลิตภัณฑ์ทีโพล์ (Teepol) และเครื่องดื่มสมุนไพรสกัดซุปเปอร์ไฟต์ จำนวน 450,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลตำรวจอีกด้วย
TOA มอบเงินสมทบโรงพยาบาลตำรวจ สู้ภัยโควิด-19

TOA ขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมและให้กำลังใจกับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อให้ทุกคนผ่านพ้นวิกฤติการณ์ในครั้งนี้ไปด้วยกัน

ที่มา: ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด