ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี"ลงนาม "AC ENERGY VIETNAM" ร่วมถือหุ้นโครงการโซลาร์ฟาร์ม 837 MW

พฤหัส ๐๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๑๐:๕๘
คุณจอมทรัพย์ โลจายะ (กลาง) ประธานคณะกรรมการ , คุณกุลชลี นันทสุขเกษม (ที่ 3 จากซ้าย ) ที่ปรึกษาทางการเงิน และคณะผู้บริหารบริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน ) (SUPER) ถ่ายภาพร่วมกันหลังพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลง ของ บริษัท ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยี (SSE) บริษัทย่อย กับ AC ENERGY VIETNAM INVEST PTE .LTD (ACEN ) การเข้าถือหุ้นสัดส่วน 49% ใน SOLAR NT HOLDINGS PTE. LTD. (Solar NT) จำนวน 165 ล้านเหรียญสหรัฐ ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศเวียดนาม กำลังการผลิต 837 เมกะวัตต์ โดยงานดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เมื่อเร็วๆ นี้
ซุปเปอร์ โซล่าร์ เอนเนอร์ยีลงนาม AC ENERGY VIETNAM ร่วมถือหุ้นโครงการโซลาร์ฟาร์ม 837 MW

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด