บลจ.ไทยพาณิชย์ กระตุ้นนักลงทุนทยอยลงทุน SSF ตั้งแต่ต้นปี กับแคมเปญ "เริ่มก่อน คุ้มกว่า" วันนี้ - 30 เม.ย. 65 นี้ พร้อมรับ Fund Back สูงสุด 400 บาท

พฤหัส ๐๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๑๐:๔๔
นายอาชวิณ อัศวโภคิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการลงทุนเพื่อการออมและได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จึงต้องการเชิญชวนนักลงทุนให้เริ่มลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) โดยไม่ต้องรอปลายปีเพื่อลดความกังวลของตลาดที่ขึ้นลงตามสภาวการณ์ อีกทั้งยังเป็นโอกาสสร้างผลตอบแทนในระยะยาว กับแคมเปญ "เริ่มก่อน คุ้มกว่า" ตั้งแต่วันนี้ - 30 เม.ย.2565 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถลงทุนในกองทุน SSF ผ่านช่องทาง SCBAM Fund Click, SCB EASY App หรือผู้สนับสนุนการขายทุกราย โดยผู้ลงทุนที่เข้าร่วมแคมเปญจะได้รับ Fund Back หน่วยลงทุนกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ตราสารหนี้ระยะสั้น (SCBSFF) ที่มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ เช่น พันธบัตรรัฐบาล ตราสารธนาคารพาณิชย์ และหุ้นกู้ มูลค่าสูงสุด 400 บาท
บลจ.ไทยพาณิชย์ กระตุ้นนักลงทุนทยอยลงทุน SSF ตั้งแต่ต้นปี กับแคมเปญ เริ่มก่อน คุ้มกว่า วันนี้ - 30 เม.ย. 65 นี้ พร้อมรับ Fund Back สูงสุด 400 บาท

สำหรับเงื่อนไขภายใต้แคมเปญนี้ให้สิทธิเฉพาะลูกค้าประเภทบุคคลธรรมดา (ประเภทบัญชีเดี่ยว) และลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการออม (SSF) ในช่องทางเดียวกันเท่านั้น โดยจะต้องเริ่มลงทุนครั้งแรกในช่วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2565 ซึ่งภายในเดือนนั้น ๆ จะลงทุนครั้งละเท่าใดก็ได้ แต่ยอดเงินลงทุนสะสมสุทธิในเดือนนั้นจะต้องมีจำนวนขั้นต่ำ 2,000 บาทต่อเดือน และลงทุนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 6 เดือนตามเดือนปฏิทิน สำหรับกองทุน SSF ปัจจุบันมีครอบคลุมทุกสินทรัพย์ทั้งกองทุนไทยและต่างประเทศ ได้แก่ กองทุนรวมผสม กองตราสารทุนทั้งไทยและต่างประเทศ กองทุนรวมสินทรัพย์ทางเลือก และกองทุนที่ลงทุนภายใต้นโยบาย LTF เดิม โดยนักลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.scbam.com

"นอกจากเป้าหมายการลงทุนที่ชัดเจนแล้วแล้ว การลงทุนอย่างสม่ำเสมอก็เป็นสิ่งจำเป็นเช่นกัน สำหรับท่านที่รอลงทุนในกองทุนลดหย่อนภาษีช่วงปลายปีหรือรอดูจังหวะตลาด อยากให้ลองปรับเปลี่ยนมาเป็นการทยอยลงทุน หรือวางแผนการลงทุนแบบ DCA (Dollar Cost Average) เพื่อเป็นการสร้างวินัยการลงทุนอย่างสม่ำเสมอ และให้เงินทำงานแบบอัตโนมัติทุกเดือนโดยไม่ต้องคำนึงว่า ณ ขณะนั้นราคาจะเป็นอย่างไร ซึ่งนอกจากสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ได้รับแล้ว การทยอยลงทุนนี้จะเป็นตัวช่วยลดความผันผวนของพอร์ตที่เกิดจากสภาวะตลาด เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนระยะยาวของเราได้เช่นกัน"" นายอาชวิณ กล่าว

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรับหนังสือชี้ชวนได้ทุกวันทำการ ที่ SCBAM Client Relations โทร.02-777-7777 กด 0 กด 6 หรือผู้สนับสนุนการขายทุกราย หรือ https://scbam.info/3Gg4MBJ สนใจเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชัน SCBAM Fund Click ได้ที่ https://scbam.info/3dEjSFD

เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจขาดทุน หรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง และศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนของกองทุน SSF และ RMF กรณีไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขทางภาษี จะไม่ได้สิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไขของกองทุน รวมถึงควรขอคำแนะนำเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจก่อนตัดสินใจลงทุน

ที่มา: หลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์

บลจ.ไทยพาณิชย์ กระตุ้นนักลงทุนทยอยลงทุน SSF ตั้งแต่ต้นปี กับแคมเปญ เริ่มก่อน คุ้มกว่า วันนี้ - 30 เม.ย. 65 นี้ พร้อมรับ Fund Back สูงสุด 400 บาท

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด