สพร. 5 โคราช จับมือเดอะมอลล์นครราชสีมา ฝึกอบรมหลักสูตรบาริสต้ามืออาชีพหวังสร้างนักธุรกิจร้านกาแฟรุ่นใหม่

03 Feb 2022

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565  นายภูมิสิทธิ์ วังคีรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เปิดการฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ หลักสูตรบาริสต้ามืออาชีพ ณ ห้องฝึกอบรมห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา ซึ่งจัดโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา ร่วมกับห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2565 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างอาชีพและเป็นการสร้างเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยวอีกด้วย

สพร. 5 โคราช จับมือเดอะมอลล์นครราชสีมา ฝึกอบรมหลักสูตรบาริสต้ามืออาชีพหวังสร้างนักธุรกิจร้านกาแฟรุ่นใหม่

นายไพฑูรย์ ถิ่นสูง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา กล่าวว่า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 5 นครราชสีมา ได้ดำเนินโครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ โดยประกาศรับสมัคบุคคลทั่วไป เจ้าของกิจการร้านกาแฟ พนักงานในสถานประกอบการ และแรงงานนอกระบบเข้าฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตรบาริสต้ามืออาชีพ โดยมีผู้สมัครเข้าอบรมจำนวนมากและได้ทำการคัดเลือกผู้สมัครเข้าอบรมจำนวน 20 คน ระหว่างวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2565 ระยะเวลาในการฝึก 30 ชั่วโมง ณ ห้องฝึกอบรมแผนกทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์นครราชสีมา โดยมี นายสุพจน์ ลี้สุวัฒนกุล แชมป์บาริสต้าประเทศไทย ปี 2006 เป็นวิทยากร และสาธิตการชงกาแฟ ทั้งนี้การอบรมมีทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติโดยจะมีการสอบปฏิบัติการชงกาแฟตามที่วิทยากรกำหนดด้วยทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบันฯด้วย

สพร. 5 โคราช จับมือเดอะมอลล์นครราชสีมา ฝึกอบรมหลักสูตรบาริสต้ามืออาชีพหวังสร้างนักธุรกิจร้านกาแฟรุ่นใหม่