นายเดวิด ไลแมน บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ "เบญจมดิเรกคุณาภรณ์"

จันทร์ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๔:๓๔
วันที่ 15 ธันวาคม 2564 ณ ห้องบัวแก้ว กระทรวงการต่างประเทศ นายเดวิด ไลแมน ประธานกรรมการและผู้บริหารสูงสุดด้านวัฒนธรรมองค์กร บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ "เบญจมดิเรกคุณาภรณ์"
นายเดวิด ไลแมน บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์
นายเดวิด ไลแมน บริษัท ติลลิกีแอนด์กิบบินส์ เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ เบญจมดิเรกคุณาภรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด