ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ

ศุกร์ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๗:๔๐
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ และสมาคมแม่บ้านตำรวจ จัดอบรมหลักสูตร "เงินทองต้องวางแผน" ตอน "ก้าวสู่ชีวิตวัยทำงาน" สำหรับนักเรียนนายร้อยตำรวจที่กำลังจะจบการศึกษา จำนวน 265 นาย โดยมี รองศาสตราจารย์ พลตำรวจโท ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รัตนาภรณ์ สีวลีพันธ์ นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ และพรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมเปิดการอบรมเมื่อ 24 ม.ค. ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมความรู้ทางการเงินและสร้างแรงบันดาลใจเริ่มต้นวางแผนการเงินและลงทุนตั้งแต่อายุยังน้อย องค์กรที่สนใจความรู้ด้านการเงินของตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.set.or.th/happymoney
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมความรู้ทางการเงินแก่นักเรียนนายร้อยตำรวจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด