สนพ.แพร่ ดำเนินการชี้แจงการดำเนินงานประกันคุณภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ศุกร์ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๗:๑๖
วันที่ 28 มกราคม 2565 นายสมโภชน์ ชัยชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแพร่ มอบหมายให้นางจุไรรัตน์ สนธิสุทธิ์ หัวหน้าฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงานพร้อมเจ้าหน้าที่ ชี้แจงการดำเนินงานประกันคุณภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยมีนายวุฒินันท์ จันทร์ทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสอง และหัวหน้าแผนกเข้าร่วมรับฟังการชี้แจง ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน วิทยาลัยการอาชีพสอง อำเภอสอง จังหวัดแพร่
สนพ.แพร่ ดำเนินการชี้แจงการดำเนินงานประกันคุณภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สนพ.แพร่ ดำเนินการชี้แจงการดำเนินงานประกันคุณภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด