"พัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบอาชีพอิสระ ส่งเสริมให้สินค้าและบริการทำตลาดผ่านระบบออนไลน์"

พฤหัส ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๔:๓๕
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม ดำเนินการฝึกอบรมยกระดับฝีมือ หลักสูตรการทำ Video Content Marketing & Production ด้วย Application บนสมาร์ทโฟน จำนวน 30 ชั่วโมง ผ่านระบบออนไลน์ Zoom meeting ระหว่างวันที่ 20 - 27 มกราคม 2565 มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 30 คน ผู้ที่ผ่านการฝึกออบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการสร้างรูปแบบและผลิตภัณฑ์ และสร้างสื่อโฆษณาต่างๆ ได้
พัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบอาชีพอิสระ ส่งเสริมให้สินค้าและบริการทำตลาดผ่านระบบออนไลน์

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม

พัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบอาชีพอิสระ ส่งเสริมให้สินค้าและบริการทำตลาดผ่านระบบออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด