สนพ.มหาสารคาม .ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าเพื่อทำงานได้อย่างถูกกฎหมาย

พฤหัส ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๔:๓๐
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม  ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ  สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  ระดับ 1  ให้กับผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าอิสระทั่วไป ช่างซ่อมบำรุงช่างเทคนิคที่ปฏิบัติงานในสถานประกอบกิจการ เมื่อวันที่  21  มกราคม  2565 ผู้เข้ารับการประเมินทั้งสิ้น จำนวน  19  คน  และผู้ผ่านจำนวน  19  คน  หลังจากผ่านการประเมินแล้วสามารถรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถแก่ผู้ผ่านการประเมินทันที  เพื่ออำนายความสะดวกแก่ผู้ผ่านการประเมินให้ได้รับความสะดวกรวดเร็ว
สนพ.มหาสารคาม .ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าเพื่อทำงานได้อย่างถูกกฎหมาย

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม

สนพ.มหาสารคาม .ประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าเพื่อทำงานได้อย่างถูกกฎหมาย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด