"ธนพิริยะ" ร่วมใจช่วยกาชาด มอบสิ่งของสนับสนุน ในงาน "วันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2565"

พฤหัส ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๔:๐๘
นายธวัชชัย พุฒิพิริยะ กรรมการผู้จัดการ และ เภสัชกรหญิงอมร พุฒิพิริยะ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนพิริยะ จำกัด (มหาชน) หรือ TNP ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคในจังหวัดเชียงราย ร่วมสนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้แก่เหล่ากาชาด จังหวัดเชียงราย ในกิจกรรม "วันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2565" นับเป็นอีกทางหนึ่งในการช่วยหารายได้สมทบทุนร่วมกับเหล่ากาชาด ในการดำเนินกิจกรรม ทั้งด้านสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศล ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆในจังหวัด โดยมี นางบุษบา บุญญลักษม์ นายกเหล่ากาชาด รวมถึงคณะ คอยให้การต้อนรับ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย เมื่อเร็วๆนี้
ธนพิริยะ ร่วมใจช่วยกาชาด มอบสิ่งของสนับสนุน ในงาน วันรวมน้ำใจให้กาชาด ประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด