นศ.CIBA DPU คว้าทุนสูงสุด 1.5 ล้านบาท กองทุนยุวสตาร์ทอัพ ด้วยผลงานแอปพลิเคชันบริการจัดหาที่เรียน

พุธ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๗:๒๐
เก่งสุดๆ ทีม CHOOSE STUDY นักศึกษาวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี CIBA มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้แก่ อำพล คะหาญ นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบัญชี และ ศุภวัฒน์ ทองดี นักศึกษาปริญญาโท สาขาการตลาด คว้าเงินสนับสนุนสูงสุด 1,500,000 บาท ด้วยผลงานแอปพลิเคชันบริการจัดหาที่เรียน จากโปรแกรม "การเริ่มต้นสร้างธุรกิจนวัตกรรม (Pre-Seed)" กองทุนยุวสตาร์ทอัพ (Youth Startup Fund) ภายใต้โครงการยุวชนสร้างชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) และกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund)
นศ.CIBA DPU คว้าทุนสูงสุด 1.5 ล้านบาท กองทุนยุวสตาร์ทอัพ ด้วยผลงานแอปพลิเคชันบริการจัดหาที่เรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด