อาจารย์ดีเด่น คณะมนุษยศาสตร์ ม.หอการค้าไทย

อังคาร ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๕:๔๖
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  เกิดอรุณสุขศรี คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  มอบรางวัลแสดงความยินดีแด่อาจารย์ดีเด่น คณะมนุษยศาสตร์  ประจำปีการศึกษา 2562 รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการสอน ได้แก่ อ.นิรันดร์ ขุมบางลี่ และ อาจารย์ดีเด่นด้านอุทิศตนให้คณะ ได้แก่ ดร.สุพัตรา ห. เพียรเจริญ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ม.หอการค้าไทย  ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย เมื่อเร็วๆ นี้  
อาจารย์ดีเด่น คณะมนุษยศาสตร์ ม.หอการค้าไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด