ดีอีเอส ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันและเฝ้าระวังโควิด - 19 จัดตรวจ ATK ให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่

พฤหัส ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๖:๔๔
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยนางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมคณะผู้บริหารฯ  ได้ดำเนินการจัดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  และสำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานสถิติแห่งชาติ  สำนักงานคคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัท ทีเอ็นเอช สหคลีนิค   ในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุม 802 ชั้น 8 สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีเจ้าหน้าที่ และพนักงานให้ความสนใจเข้ารับการตรวจ ATK จำนวนมาก ทั้งนี้เพื่อให้เป็นตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตราย กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด - 19 (Coronavirus Disease 2019) (Covid - 19)
 ดีอีเอส ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันและเฝ้าระวังโควิด - 19 จัดตรวจ ATK ให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่
 ดีอีเอส ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันและเฝ้าระวังโควิด - 19 จัดตรวจ ATK ให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด