บัญชีดิจิทัล ม.ศรีปทุม บริการวิชาการออนไลน์ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

พุธ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๖:๒๙
คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริการวิชาการออนไลน์ ด้วยการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "Excel เพื่องานบัญชี" ให้กับน้องๆนักศึกษา ระดับ ปวช.และปวส. ที่สนใจจากวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร โดยมี อาจารย์ภูดิท ไชยผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์ตรง ผ่านรูปแบบ ZOOM ONLINE แก่นักศึกษาเมื่อเร็วๆนี้ ซี่งนักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะได้รับใบเกียรติบัตรผ่านการอบรมอีกด้วย
บัญชีดิจิทัล ม.ศรีปทุม บริการวิชาการออนไลน์ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร
บัญชีดิจิทัล ม.ศรีปทุม บริการวิชาการออนไลน์ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสกลนคร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด