ล็อกซเล่ย์ มอบทุน มูลนิธิดวงประทีป

19 Jan 2022

สุรช ล่ำซำ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วย จรัสพงศ์ ล่ำซำ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) มอบทุนสนับสนุนโครงการและกิจกรรมต่างๆ แก่ มูลนิธิดวงประทีป โดยมีเพ็ญวดี แสงจันทร์ ผู้จัดการมูลนิธิดวงประทีป (ที่ 3 จากขวา) เป็นผู้รับมอบทุนเพื่อใช้ในการส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาความเป็นอยู่ของเด็กยากไร้ในชุมชนคลองเตย เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 83 ปี บมจ.ล็อกซเล่ย์

ล็อกซเล่ย์ มอบทุน มูลนิธิดวงประทีป