"รมช.มนัญญา" ห่วงเกษตรกร เตือนอย่านำซากสุกรที่เป็นโรคตายไปทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ

18 Jan 2022

รมช.กระทรวงเกษตรฯ มนัญญา ไทยเศรษฐ์ แสดงความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรต่อการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (โรค ASF) โดยเฉพาะประเด็นความเข้าใจผิดของเกษตรกรที่นำซากสุกรที่เป็นโรคตายไปทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ

"รมช.มนัญญา" ห่วงเกษตรกร เตือนอย่านำซากสุกรที่เป็นโรคตายไปทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหหรณ์ ได้ลงพื้นที่ จ.นครปฐม ร่วมกับปศุสัตว์จังหวัด ปศุสัตว์อำเภอ สำนักวิจัยพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 และศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตร จ.นครปฐม กรมวิชาการเกษตร ติดตามการควบคุมการเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และเน้นย้ำบูรณาการการทำงานร่วมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงได้สร้างความเข้าใจต่อพี่น้องเกษตรกรไม่ให้นำซากสัตว์ตายไปทำปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพ โดยได้เน้นย้ำถึงขั้นตอนการปฏิบัติและระเบียบ ข้อห้ามตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ และ พ.ร.บ.ปุ๋ย รวมถึงมาตรฐานขององค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE)

จึงขอให้พี่น้องเกษตรกรอย่าหลงเชื่อ การนำซากสุกรที่เป็นโรคตายไปทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ และหากพบซากสัตว์ตายผิดปกติ ให้แจ้งทางปศุสัตว์จังหวัดเข้ามาดำเนินการโดยเร็ว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ASF ซึ่งมีความทนทานสามารถมีชีวิตอยู่ในธรรมชาติได้นานซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์