บีโอไอลงนามความร่วมมือเจโทรขยายโอกาสการลงทุนไทย-ญี่ปุ่น

17 Jan 2022

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ (ขวาสุด) เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOC) ร่วมกับนายทาเคทานิ อัทสึชิ (ซ้ายสุด) ประธานเจโทร กรุงเทพฯ โดยมีนายฮากิอุดะ โคอิจิ (กลางซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมของประเทศญี่ปุ่น และนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ (กลางขวา) รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนาม โดยความร่วมมือเป็นภาคีในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมการลงทุนระหว่างสองประเทศอย่างใกล้ชิดมากขึ้น และสร้างห่วงโซ่อุปทานที่ยืดหยุ่นมากขึ้นระหว่างไทยและญี่ปุ่น รวมทั้งผลักดันนโยบาย BCG ของรัฐบาลเพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยในอนาคต ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อเร็วๆ นี้

บีโอไอลงนามความร่วมมือเจโทรขยายโอกาสการลงทุนไทย-ญี่ปุ่น