TKC เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

จันทร์ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๑:๒๙
ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ แมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย สยาม เตียวตรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บมจ. เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในรูปแบบ Virtual Ceremony ของ บมจ. เทิร์นคีย์ คอมมูนิเคชั่น เซอร์วิส ผู้ให้บริการดิจิทัลโซลูชั่น วางระบบโครงข่ายสื่อสารครอบคลุมด้านโทรคมนาคมและไอซีที ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 5,400 ล้านบาท ในวันที่ 17 มกราคม 2565 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "TKC"
TKC เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ วันแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด