สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดทำหลักสูตร 1 จังหวัด 1 หลักสูตร ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2565

ศุกร์ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๖:๕๗
วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายเพชรเหล็ก  ทองภูธร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมการจัดทำหลักสูตร 1 จังหวัด 1 หลักสูตร ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชน ร่วมระดมความคิด กำหนด 1 จังหวัด 1 หลักสูตร เพื่อให้สอดรับกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากำลังคนจังหวัด พร้อมทั้งพัฒนาฝีมือแรงงานและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ควบคู่กันไปด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ
สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดทำหลักสูตร 1 จังหวัด 1 หลักสูตร ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2565
สนพ.อำนาจเจริญ ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดทำหลักสูตร 1 จังหวัด 1 หลักสูตร ประจำจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด