นศ.คณะบัญชี อินเตอร์ หอการค้ารับรางวัล การแข่งขันบัญชี ระดับประเทศ

พุธ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๖:๓๐
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาบัญชี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  ทั้งภาคไทยและภาคอินเตอร์ (BAcc) รวมทั้งนักศึกษาบริหารธุรกิจภาคอินเตอร์ (BBA) ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 ในการแข่งขัน Thailand Accounting Case Competition 2021 จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี จัดการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 Thailand Accounting Case Competition 2021   นักศึกษาได้รับโล่ เหรียญรางวัล และเงินรางวัล ขอขอบคุณในความมุ่งมั่นและขอแสดงความยินดีอย่างยิ่ง
นศ.คณะบัญชี อินเตอร์ หอการค้ารับรางวัล การแข่งขันบัญชี ระดับประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด