มกอช. ตรวจเยี่ยมร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย

12 Jan 2022

นายพิศาล พงศาพิชณ์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) พร้อมด้วย นางสาวมณีพร สังขะรมย์ นักวิชาการมาตรฐานชำนาญการพิเศษ กองรับรองมาตรฐาน และคณะทำงาน ลงพื้นที่จังหวัดอุดรตรวจเยี่ยมโรงงานและร้าน Farm Station โดยมี นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล ประธานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร ให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ ผักปลอดสาร มาตรฐาน GAP และผลิตภัณฑ์ภายใต้การผลิตของบริษัท ศรีเชียงใหม่อุตสาหกรรม จำกัด ณ ร้าน Farm Station จังหวัดอุดรธานี

มกอช. ตรวจเยี่ยมร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย

โอกาสนี้ เลขาธิการ มกอช. ได้หารือแนวทางความร่วมมือโครงการ Supplier Audit ภายใต้ความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ 2565 ด้วย

มกอช. ตรวจเยี่ยมร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย