บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมรับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2564 Sustainability Disclosure Acknowledgement

จันทร์ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๑:๒๑
นายวิศาล  สิปิยารักษ์ รองกรรมการผู้อำนวยการสายบริหารพื้นที่เช่าและผู้เช่าสัมพันธ์ และรองกรรมการผู้อำนวยการสายการตลาด  บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)  (ที่ 1 จากซ้าย)   ร่วมรับรางวัลกิตติกรรมประกาศ Sustainability Disclosure Acknowledgement ภายในพิธีมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2564   จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ (ที่ 2 จากซ้าย) ในโอกาสที่บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)  ได้จัดทำรายงานการแห่งความยั่งยืน อันเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกิจการ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ  นี้
บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ร่วมรับรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2564 Sustainability Disclosure Acknowledgement

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด