ไทยกระชับสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมอาเซียน-เกาหลีใต้ ร่วมเทศกาลดนตรีอาเซียน-เกาหลี ครั้งที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์

ศุกร์ ๐๗ มกราคม ๒๐๒๒ ๑๖:๒๗
นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มีนโยบายขับเคลื่อน "Soft Power" ความเป็นไทยตามนโยบายของรัฐบาลและเสริมสร้างภาพลักษณ์ เกียรติภูมิและยกระดับบทบาทด้านวัฒนธรรมของไทยในเวทีโลก ดังนั้น ประเทศไทยโดย วธ.จึงเข้าร่วมโครงการเทศกาลดนตรีอาเซียน-เกาหลี (ASEAN-Korea Music Festival: AKMF) ครั้งที่ 2 ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินงานโดยสำนักเลขาธิการอาเซียนและรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนความร่วมมืออาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งได้มอบหมาย Korean Broadcasting System(KBS) เป็นผู้ดำเนินโครงการ โดยจัดตั้งคณะกรรมการดนตรี (ASEAN-Korea Music Committee) ประกอบด้วยผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี เป็นผู้กำกับดูแลและควบคุมการดำเนินโครงการ เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนและสร้างความเข้าใจระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศสมาชิกอาเซียนในด้านวัฒนธรรมและศิลปิน โดยเฉพาะการเสริมสร้างมิตรภาพระหว่างกลุ่มคนรุ่นใหม่ผ่านดนตรีสมัยนิยม (pop music)
ไทยกระชับสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมอาเซียน-เกาหลีใต้ ร่วมเทศกาลดนตรีอาเซียน-เกาหลี ครั้งที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวอีกว่า กิจกรรมหลักของโครงการดังกล่าวประกอบด้วย การแสดงดนตรีโดยจัดงานเทศกาลดนตรีอาเซียน-เกาหลี ครั้งที่ 2 "ROUND Music Festival 2021" ในวันที่ 9 มกราคม 2565 ถ่ายทอดผ่านสถานีโทรทัศน์ KBS และดาวเทียมต่างประเทศ ซึ่งศิลปินจากสาธารณรัฐเกาหลีจะนำเสนอการแสดงดนตรีสด และศิลปินจากประเทศสมาชิกอาเซียนจะจัดส่งวีดิทัศน์การแสดงดนตรีมาจัดฉายในโอกาสเดียวกัน หลังจากนั้นจะนำเสนอบันทึกการแสดงในช่องยูทูบของ KBS และ ROUND ทั้งนี้ คณะกรรมการดนตรีของโครงการดังกล่าว ได้พิจารณาคัดเลือกให้ นายภพธร สุนทรญาณกิจ หรือ ตู่ ภพธร ศิลปินไทย ซึ่งมีชื่อเสียงทั้งในประเทศไทยและระดับนานาชาติ เป็นตัวแทนศิลปินไทยเข้าร่วมการแสดงดนตรีในครั้งนี้ โดย ตู่ ภพธร ได้เลือกบทเพลง จำนวน 3 เพลงในการแสดงดนตรี ได้แก่ พูดทำไม แต่ยังคิดถึง และยิ่งไกลยิ่งชัด

นอกจากการแสดงดนตรีแล้ว ยังมีการสัมมนา ROUND Music Forum ในหัวข้อ Exploring ASEAN Music จากผู้เชี่ยวชาญและผู้คร่ำหวอดในวงการดนตรีของอาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลี เผยแพร่ผ่านช่องยูทูบของ ROUND ในช่วงเดือนธันวาคม 2564 - มกราคม 2565 ซึ่งในส่วนของประเทศไทยได้เชิญนายอานันท์ นาคคง ศิลปินศิลปาธร สาขาดนตรีประจำปี 2562 เป็นผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยจะนำเสนอผลการศึกษาด้านดนตรีในหัวข้อ การสำรวจเกี่ยวกับดนตรีไทยแบบดั้งเดิม (An Exploration of Thai Traditional Music) จึงขอเชิญชวนคนไทยรับชมและร่วมให้กำลังใจศิลปินไทยในการแสดงดนตรีในวันที่ 9 มกราคม 2565 ผ่านช่องทางออนไลน์ KBS Kpop YouTube channel รวมทั้งรับฟังการสัมมนา ROUND Music Forum ผ่าน ROUND YouTube channel

ที่มา: สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

ไทยกระชับสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมอาเซียน-เกาหลีใต้ ร่วมเทศกาลดนตรีอาเซียน-เกาหลี ครั้งที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด