EXIM BANK สนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 แก่สำนักงานเขตพญาไท

ศุกร์ ๐๗ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๕:๔๗
นางวันเพ็ญ อรรชุนเดชะ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ส่งมอบของขวัญสำหรับวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ให้แก่นางเบญญา อินทรวงศ์โชติ (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการเขตพญาไท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างความรักและสามัคคีของเด็กและเยาวชนในชุมชน ให้พร้อมเติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพของประเทศต่อไป ณ สำนักงานเขตพญาไท เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565
EXIM BANK สนับสนุนของขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 แก่สำนักงานเขตพญาไท

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด