คุณหญิงกัลยาเตรียมพัฒนาหลักสูตรเกษตรฮาลาลป้อนตลาดโลก

พฤหัส ๐๖ มกราคม ๒๐๒๒ ๑๔:๔๑
ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมที่ปรึกษาฯ นายณรงค์ ดูดิง และนายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาและประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์ และนโยบายฯ ให้การต้อนรับ รศ.ดร.วินัย ดะห์ลันผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.ดร.ปกรณ์ ปรียากร ผู้อำนวยการสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย คุณปรัชญา ฉิมวิเศษ และคณะ เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ พร้อมหารือความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการจัดการปศุสัตว์และการเกษตรกรรมตามวิถีฮาลาล สำหรับวิทยาลัยเกษตรและประมง
คุณหญิงกัลยาเตรียมพัฒนาหลักสูตรเกษตรฮาลาลป้อนตลาดโลก
คุณหญิงกัลยาเตรียมพัฒนาหลักสูตรเกษตรฮาลาลป้อนตลาดโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด