กลุ่มจีพีเอสซี จับมือทัพเรือภาคที่ 1 และ ศวทอ. นำร่องปลูกหญ้าทะเลหาดนภาธาราภิรมย์ฟื้นคืนระบบนิเวศใต้น้ำ

พฤหัส ๓๐ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๔:๓๑
คุณวสันต์ สุสุนทร ผู้จัดการแผนกกิจการเพื่อสังคม บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ในฐานะผู้แทนกลุ่มจีพีเอสซี ร่วมกับทัพเรือภาคที่ 1 และศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก(ศวทอ.)จัดโครงการฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล นำร่องปลูกหญ้าทะเลชนิด "กุ้ยช่ายเข็ม" จำนวน 5,000 กอ ในทะเลพื้นที่ 3 ไร่ ห่างจากชายฝั่งของหาดนภาธาราภิรมย์ กิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ กองการบินทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ประมาณ 500 เมตร เพื่อเพิ่มความหลากลายทางชีวภาพ เป็นแหล่งอนุบาลและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเล ทั้งนี้ในปี 2565 บริษัทฯ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย มีแผนงานดำเนินโครงการฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเล รวมทั้งจัดกิจกรรมเชิงอนุรักษ์และการติดตามผลการเจริญเติบโตของหญ้าทะเลเพื่อขยายผลโครงการต่อไป
กลุ่มจีพีเอสซี จับมือทัพเรือภาคที่ 1 และ ศวทอ. นำร่องปลูกหญ้าทะเลหาดนภาธาราภิรมย์ฟื้นคืนระบบนิเวศใต้น้ำ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด