เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดงาน New Year New You "Smart health - Next normal" สร้างเสริมสุขภาพยุคใหม่ Next normal

พฤหัส ๓๐ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๐๙:๐๔
นายวิศาล สิปิยารักษ์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองกรรมการผู้อำนวยการสายบริหารพื้นที่เช่าและผู้เช่าสัมพันธ์ และรองกรรมการผู้อำนวยการสายการตลาด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา (ที่ 2 จากซ้าย) คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล ร่วมพิธีเปิด งาน New Year New You "Smart health - Next normal" สร้างเสริมสุขภาพยุคใหม่ Next normal กับกิจกรรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสมกับช่วงวัยต่างๆ ที่เต็มไปด้วยสาระความรู้มากมาย ณ ลานเซ็นเตอร์ ฮอลล์ ชั้น G ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เมื่อเร็ว ๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด