NV เข้าเทรด SET วันแรก ส่งท้ายปี 64

จันทร์ ๒๗ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๑:๕๑
รศ.ดร. ประกิจ ตังติสานนท์ (ที่ 1 จากขวา) ประธานกรรมการ นายนวพล จันทร์จุฑามาศ (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางยุพิน จันทร์จุฑามาศ (ที่ 2 จากขวา)ประธานเจ้าหน้าที่สายงานบัญชีและการเงิน บริษัท โนวา ออร์แกนิค จำกัด (มหาชน) หรือ NV นายเอกจักร บัวหภักดี (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท แคปปิตอล วัน พาร์ทเนอร์ ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และนายกิตติพันธ์ ภูษณวรรณ (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด ในฐานะผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่าย ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์วันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมี ดร.ภากร ปีตธวัชชัย (คนกลาง) กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมแสดงความยินดี ณ หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด