BM ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 2/2564 มีมติเพิ่มวัตถุประสงค์ ผลิต-ประกอบ-จำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า

ศุกร์ ๒๔ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๔:๔๐
บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) หรือ BM จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายดำเนิน แก้วทวี (ที่ 4 จากซ้าย)  ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ , นายธานิน สัจจะบริบูรณ์ (ที่ 3 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร , นายธีรวัต อมรธาตรี (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ และนายธเนศ สัจจะบริบูรณ์ กรรมการ (ที่ 1 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน เข้าร่วมประชุมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ผ่านระบบออนไลน์  โดยที่ประชุมมีมติเพิ่มวัตถุประสงค์บริษัท 1 ข้อ ในข้อ 42 คือ ให้ประกอบกิจการด้านการผลิต ประกอบ ติดตั้ง ซ่อมแซมบำรุงรักษา และจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า รถสามล้อไฟฟ้า รถสี่ล้อไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า อุปกรณ์แปลงกระแสไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า ตลอดจนอะไหล่และส่วนประกอบสินค้าดังกล่าว ณ ห้องประชุม บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จำกัด (มหาชน) อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อเร็วๆ นี้ 
BM ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น 2/2564 มีมติเพิ่มวัตถุประสงค์ ผลิต-ประกอบ-จำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด