มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครทุนรัตนมงคล ประจำปีการศึกษา 2565

ศุกร์ ๒๔ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๐:๕๖
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UTCC รู้สึกปลาบปลื้มในพระมหากรุณาธิของ "สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" ทรงพระราชทานนาม "ทุนรัตนมงคล" ทุนสำหรับผู้ที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อย เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทั้งหลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครทุนรัตนมงคล ประจำปีการศึกษา 2565

"ทุนรัตนมงคล" ชื่อเรียกติดปากของหลายๆ คน คือ "ทุนเรียนดี" 

สิ่งที่น้องๆ จะได้รับเมื่อสอบผ่าน คือ…

  1. ได้รับการยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตลอดหลักสูตร (4 ปี) ทั้งเทอมต้นและเทอมปลาย
  2. อุปกรณ์การเรียนในระบบ Digital Hybrid Learning System ซึ่งในปัจจุบัน คือ IPAD นั่นเอง

ทุนนี้เหมาะกับใคร? -

น้องๆ นักเรียนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน และ น้องที่เรียน สายอาชีพ  ปวส.

- เกรดเฉลี่ยสะสม GPAX 3.50 ขึ้นไป (หลักสูตรนานาชาติ GPAX 3.25 ขึ้นไป)

เงื่อนไขการรับทุน คือ - ในขณะเรียนมหาวิทยาลัยน้องๆ ต้องรักษาเกรดเฉลี่ยในแต่ละเทอม 3.50 ขึ้นไป - เข้าร่วมกิจกรรมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ค่าใช้จ่ายต่างๆ หลังจากได้รับทุนแล้ว

  1. ค่าประกันรับทุน 10,000 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายครั้งเดียวและน้องๆ จะได้รับคืนภายหลังจากเทอม 1 ของปีการศึกษานั้นๆ
  2. ในแต่ละเทอมมีค่าใช้จ่าย สำหรับ หลักสูตรภาษาไทยทุกสาขาวิชา 4,200 บาท ยกเว้นคณะวิศวกรรมศาสตร์ 4,700 บาท และหลักสูตรนานาชาติ 13,600 บาท

ทุนการศึกษาทั้งหมด อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ www.utcc.ac.th กำหนดการรับสมัคร ติดตามได้ทาง Facebook Page : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UTCC และเพจของคณะที่น้องๆ สนใจนะคะ เนื่อง จากแต่ละจะรับสมัครและปิดรับสมัครไม่ตรง ขอให้น้องๆศึกษาและดูรายละเอียดก่อนการสมัครจากสื่อประชาสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัยฯ ก่อนการสมัคร 

หากน้องๆ ยังมีข้อสงสัยหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม

สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ อาคาร 24 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

โทร.02-697-6767 ได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือทาง LINE : @utcc

ที่มา: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด