VL อาสาทำดี "แยกขวด ช่วยหมอ"

พฤหัส ๒๓ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๔:๑๒
นางชุติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยนายทวีป พานิชาภรณ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเจ้าหน้าที่ บมจ. วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ (VL) ผู้ให้บริการขนส่งปิโตรเลียมและเคมีภัณฑ์ ทางทะเลทั้งในประเทศและระดับภูมิภาคเอเชีย ให้แก่ผู้ประกอบการค้าน้ำมันเป็นหลัก ส่งต่อความห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ภายใต้โครงการ "VL อาสาทำดี แยกขวดช่วยหมอ" ได้ส่งมอบขวดพลาสติกใส PET เพื่อนำไปรีไซเคิลเป็นเส้นใยทอผ้าตัดเป็นชุดพีพีอี (PPE) ในการช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า เพื่อส่งต่อให้กับโครงการ "แยกขวด ช่วยหมอ" ณ จุด Drop Point OCEAN LIFE ไทยสมุทรประกันชีวิต เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา
VL อาสาทำดี แยกขวด ช่วยหมอ
VL อาสาทำดี แยกขวด ช่วยหมอ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด