"บีซีพีจี" จัดกิจกรรมนักคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน ปลูกฝังเยาวชนร่วมลดภาวะโลกร้อน

อังคาร ๒๑ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๐:๓๕
บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) บริษัทผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรม "นักคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน" ให้กับน้องๆ โรงเรียนพูนสิน เพชรสุขอุปถัมภ์ เพื่อปลูกฝังให้เด็กๆ มีความเข้าใจแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยมีคุณปรียดา วุฒิภักดี ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสื่อสารองค์กร บีซีพีจี และคุณสินชัย เทียนศิริ ผู้อำนวยการสถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหนึ่งในคณะทูตตาวิเศษรุ่นแรกของประเทศไทย เป็นวิทยากร ณ หอประชุมโรงเรียนพูนสิน เพชรสุขอุปถัมภ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด