บี. บราวน์ ปกป้องครูและนักเรียนทั่วประเทศรับเปิดภาคเรียนลดเสี่ยงโควิด-19

จันทร์ ๒๐ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๐๙:๒๔
บี. บราวน์ มอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์ "ซอฟตา-เจล" ให้กับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนบุคคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในประเทศไทย เพื่อปกป้องให้ปลอดภัยและห่างไกลจากการติดเชื้อ เสริมสร้างให้เยาวชนของชาติพร้อมส่งต่อการปกป้องให้แก่คนรุ่นต่อไปได้อย่างยั่งยืน
บี. บราวน์ ปกป้องครูและนักเรียนทั่วประเทศรับเปิดภาคเรียนลดเสี่ยงโควิด-19

โดยตัวแทนจาก บี. บราวน์ ประเทศไทย ได้เข้าร่วมพิธีส่งมอบที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา และโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม โดยมีคุณอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.), ดร. เทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) และ ดร. สุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ และตัวแทนฯ ร่วมรับมอบ

การมอบเจลล้างมือแอลกอฮอล์ทั้งหมด 13,000 ขวดนี้ สานต่อวิสัยทัศน์ของบี. บราวน์ ที่จะร่วมปกป้องและพัฒนาสุขภาพของผู้คนทั่วโลก รวมทั้งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ "B. Braun for Children" เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเปิดภาคเรียนด้วย

สามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ www.facebook.com/bbraunth

ที่มา: บี. บราวน์ (ประเทศไทย)

บี. บราวน์ ปกป้องครูและนักเรียนทั่วประเทศรับเปิดภาคเรียนลดเสี่ยงโควิด-19

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด