ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 แก่สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ศุกร์ ๑๗ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๕:๓๔
ลดาวัลย์ กันทวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารกิจกรรมเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มอบเงินสนับสนุนโครงการ "รวมใจบริษัทจดทะเบียนสู่ชุมชน" จัดทำอาหารกล่องช่วยเหลือชุมชน อาสาสมัคร และหน่วยงานที่ดูแลการช่วยเหลือชุมชน และสนับสนุนรับซื้อผลไม้จากเกษตรกรส่งมอบแก่ชุมชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร และช่วยเหลืออาหารไปยังชุมชน แก่สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รวมเป็นเงิน 1,100,000 บาท โดยมี อังคณา เทพประเสริฐวังศา รองผู้อำนวยการอาวุโส สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการสมทบทุนผ่านองค์กร หน่วยงาน และมูลนิธิต่างๆ ต่อเนื่อง เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบ หวังเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนจากสถานการณ์ของโควิด-19
ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 แก่สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด