"วิทยาลัยดุสิตธานี คว้ารางวัลสุดยอดเชฟระดับอุดมศึกษา" ในรายการแข่งขัน "Alaska Seafood Young Chef Challenge 2021"

พุธ ๑๕ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๓:๕๘
วิทยาลัยดุสิตธานี คว้ารางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขัน "Alaska Seafood Young Chef Challenge 2021" 
วิทยาลัยดุสิตธานี คว้ารางวัลสุดยอดเชฟระดับอุดมศึกษา ในรายการแข่งขัน Alaska Seafood Young Chef Challenge 2021

ซึ่งจัดขึ้นโดย Alaska Seafood Marketing institute, ASMI องค์กรความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและภาคเอกชนของรัฐอลาสก้า ประเทศสหรัฐอเมริกา และภาคอุตสาหกรรมอาหารทะเลจากแหล่งธรรมชาติของอลาสก้า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการใช้อาหารทะเลจากอลาสก้าในประเทศไทย การแข่งขันในครั้งนี้เป็นการใช้วัตถุดิบจาก Alaska Seafood ได้แก่ Alaska Sole, Alaska Pollock, Sockeye Salmon, Coho Salmon, Ikura และ Mentaiko เพื่อทำชุดอาหารไทย (Thai Set Course) จำนวน 4 จาน ในหัวข้อ Thai Twist โดยมีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 7 สถาบันด้วยกัน ณ อาคาร Thai Food Heritage สถาบันอาหาร เมื่อเร็ว ๆ นี้ 

เวทีการแข่งขัน "Alaska Seafood Young Chef Challenge 2021" เป็นการแข่งขันเพื่อค้นหาสุดยอดเชฟระดับอุดมศึกษาและเป็นเวทีในการแสดงออกซึ่งความสามารถด้านการปรุงอาหาร เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับนิสิต-นักศึกษาสายอาหารรุ่นใหม่ ๆ ที่มีใจรักในการปรุงอาหาร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการนำวัตถุดิบนานาชาติจากท้องทะเลอลาก้ามาประยุกต์ใช้ในการปรุงอาหารไทย เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ ฝีมือ และความสามารถของเยาวชนไทย ตลอดจนเพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยรุ่นใหม่ในการแสดงความสามารถด้านการปรุงอาหาร เพื่อเป็นการแนะนำผลิตภัณฑ์จาก Alaska Seafood พร้อมทั้งปูพื้นฐานการใช้ผลิตภัณฑ์ฯ ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มนิสิต-นักศึกษาสายอาหาร เพื่อเผยแพร่เคล็ดลับและความรู้เกี่ยวกับการปรุงอาหารที่สามารถนำไปพัฒนาและใช้ได้ในชีวิตประจำวัน และเพื่อสร้างสรรค์เชฟรุ่นใหม่ประดับวงการอาหารของประเทศ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย 

รายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขัน  

  1. นายภูริพัฒน์ วุฒิพัฒนานนท์ สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร  ? 
  2. นายพชรพล ยมสุข สาขาวิชาศิลปะการประกอบอาหารอย่างมืออาชีพ หลักสูตรนานาชาติ   

รายชื่อนักศึกษาที่เป็นทีมสนับสนุนและผู้ช่วยในการซ้อมแข่งขัน 

  1. นายปฏิภัทร์ ณ ตะกั่วทุ่ง สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร  
  2. นายวิทวัส  พรรคพิบูลย์ สาขาวิชาการจัดการครัวและศิลปะการประกอบอาหาร    

รายชื่ออาจารย์ที่ดูแลโครงการแข่งขัน 

  1. เชตจตุพร จึงมีสุข ผู้ฝึกสอน
  2. อาจารย์ณิชากร วงศ์สุนพรัตน์ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน และผู้ทำวิดีโอสาธิตการทำอาหาร
  3. อาจารย์วิมล อุ่นเพ็ชร์ ผู้ดูแลการจัด Display โต๊ะวางจานอาหาร

วิทยาลัยดุสิตธานีเป็นสถาบันการศึกษาเอกชนที่ก่อตั้งและเป็นส่วนหนึ่งในเครือดุสิตธานี เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพ มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตให้มีทักษะการปฏิบัติงานและการบริการอย่างแท้จริงเพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมบริการ พร้อมตั้งเป้าหมายขยายธุรกิจการศึกษาออกสู่ต่างประเทศโดยมุ่งเน้นด้านความเป็นเลิศทางวิชาการและการจัดการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม ลงลึกทุกรายละเอียด เพื่อสร้างคุณภาพให้กับนักศึกษาทั้งในภาคทฤษฎี โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

วิทยาลัยให้การสนับสนุนและส่งเสริมนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการประกอบอาหาร ขนมหวาน การจัดดอกไม้ การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีผลงานการแข่งขันที่ผ่านมามากมายหลายรายการ วิทยาลัยดุสิตธานี "สร้างอาชีพด้วยมืออาชีพ" และจะเป็นก้าวแรกของการเริ่มต้นเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นมืออาชีพที่ประสบความสำเร็จกับตำแหน่งงานในอนาคต  

ที่มา: วิทยาลัยดุสิตธานี

วิทยาลัยดุสิตธานี คว้ารางวัลสุดยอดเชฟระดับอุดมศึกษา ในรายการแข่งขัน Alaska Seafood Young Chef Challenge 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด