OCEAN เด้งรับ! Kick off กัญชาริมฝั่งโขง

อังคาร ๑๔ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๗:๑๘
บมจ.โอเชี่ยน คอมเมิรช (OCEAN) เห็นดีเห็นงามด้วยเลยค่า หลังภาครัฐที่สนับสนุนโครงการต้นแบบเชื่อมโยงระหว่างกัญชาทางการแพทย์ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่น… ถือว่าเป็นโมเดลเศรษฐกิจที่สามารถสร้างรายได้ตั้งแต่เกษตรกรผู้ปลูกพืชกัญชา ผู้ผลิตแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง แถมกระทรวงสาธารณสุขยังมีนโยบายส่งเสริมพืชสมุนไพรทั้งกัญชา กัญชง กระท่อม โดยให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คิดค้นนโยบายเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างงานอาชีพให้ประชาชนทั้งในฐานะผู้ปลูก ผู้ผลิตสินค้า สร้างโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์ การแพทย์ทางเลือกรักษาโรค แหม…มันช่างสอดคล้องกับ OCEAN ที่จะได้รับอานิสงส์ไปเต็มๆ ในฐานะผู้คุมปัจจัยการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำ-ปลายน้ำ ร่วมกับพันธมิตร…. และเร็วๆ นี้ คาดว่าใกล้จะได้รับใบอนุญาตแล้วน๊า
OCEAN เด้งรับ! Kick off กัญชาริมฝั่งโขง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด