โอสถสภารับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น

จันทร์ ๑๓ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๐:๐๙
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (ซ้าย) มอบโล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ระดับดีเด่น ประจำปี 2564 แก่นางสุธิดา เสียมหาญ  ผู้อำนวยการสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) (ขวา) ซึ่งได้พัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านการสร้างพลังกาย พลังใจ และพลังชีวิต มอบอาชีพ สร้างรายได้ และสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้แก่คนพิการมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ "พลังเพื่อก้าวต่อไป" หรือ Life must go on ในงานวันคนพิการสากล ณ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด