ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือองค์กรพันธมิตรระดับสากล ชวนผู้ประกอบการฟังสัมมนาการบริหารความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนและการใช้แรงงานทาสยุคใหม่ 15 ธ.ค. นี้

อังคาร ๐๗ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๖:๒๖
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ Walk Free และ Finance Against Slavery and Trafficking (FAST) องค์กรพันธมิตรระดับสากลที่เชี่ยวชาญประเด็นสิทธิมนุษยชน ขอเชิญบริษัทจดทะเบียน ผู้ประกอบการ และผู้สนใจ รับฟังทิศทางธุรกิจไทยในการบริหารความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนและการใช้แรงงานทาสยุคใหม่ ในงานสัมมนาออนไลน์ "Modern slavery: Tackling the greatest human rights challenge of our time" โดยได้รับเกียรติจากปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ และผู้บริหารจากบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมให้ข้อมูล นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการแนะนำ "คู่มือความเสี่ยงด้านการใช้แรงงานทาสยุคใหม่สำหรับธุรกิจไทย" (Guidance on Modern Slavery Risks for Thai Businesses) ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อม Modern Slavery Benchmarking Tool สำหรับผู้ประกอบการทุกอุตสาหกรรมนำไปใช้ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องในการบริหารธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือองค์กรพันธมิตรระดับสากล ชวนผู้ประกอบการฟังสัมมนาการบริหารความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนและการใช้แรงงานทาสยุคใหม่ 15 ธ.ค. นี้

สัมมนาออนไลน์ "Modern slavery: Tackling the greatest human rights challenge of our time" กำหนดจัดขึ้นวันที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30-16.30 น. ผ่านระบบ Zoom ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายทาง www.setsustainability.com

ที่มา: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด