โครงการ พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Phayao Learning City) ได้รับรางวัล Silver Award ในงาน Thailand Research Expo 2021

ศุกร์ ๐๓ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๖:๒๓
เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 โครงการ พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Phayao Learning City) ได้รับรางวัล Silver Award ถ้วยรางวัลมอบโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในงาน Thailand Research Expo 2021 ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เพื่อสนับสนุนและผลักดันการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้มีคุณภาพ และเป็นเวทีนำเสนอผลงานวิจัยที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์และพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมต่อไป
โครงการ พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Phayao Learning City) ได้รับรางวัล Silver Award ในงาน Thailand Research Expo 2021
โครงการ พะเยาเมืองแห่งการเรียนรู้ (Phayao Learning City) ได้รับรางวัล Silver Award ในงาน Thailand Research Expo 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด