สาขาธุรกิจเกมและอีสปอร์ต คณะบริหารธุรกิจ ม.หอการค้าไทย จัดแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต

ศุกร์ ๐๓ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๐:๔๒
คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยสาขาธุรกิจเกมและอีสปอร์ต   จัดการแข่งขัน กีฬาอีสปอร์ต ระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำโดย รศ.ดร.ธนวรรธน์  พลวิชัย  อธิการบดี และผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ  กับ ทีมนักกีฬา อีสปอร์ต ของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างอาจารย์ และนักศึกษา ภายในคณะ ทั้งยังเป็นการสนับสนุนกีฬาอีสปอร์ตให้อยู่แถวหน้าของเมืองไทย  ภายใต้แนวคิด UTCC Let's Play 

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด