TRV เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก

พฤหัส ๐๒ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๓:๑๐
ประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ พร้อมด้วย ธีรวุฒิ นวมงคลชัยกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ ร่วมพิธีเปิดการซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ของ บมจ. ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายชิ้นส่วนยางขึ้นรูป ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 483 ล้านบาท ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า "TRV"
TRV เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ วันแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด