ม.หอการค้าไทย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ สถาบันป้องกันประเทศ

พฤหัส ๐๒ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๐๘:๕๐
ม.หอการค้าไทย MOU กับ กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อความร่วมมือการจัดการศึกษาสำหรับข้าราชการทหาร--------เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ พลเอก ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ(ผบ.สปท.)ผู้รับมอบกระทำการตามคำสั่ง ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.)มอบให้เป็นผู้แทน กองบัญชาการกองทัพไทย ทำ MOU ความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษาสำหรับข้าราชการทหาร รวมถึงความร่วมมือด้านทรัพยากร และการจัดกิจกรรมร่วมกัน ระหว่าง กองบัญชาการกองทัพไทย กับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยโดยมี อาจารย์ สมพงษ์ แก้วเจริญไพศาล รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และกิจการพิเศษ และ พลโท ทนงศักดิ์ รองทิม รอง ผบ.สปท ร่วมลงนามเป็นพยาน ของทั้งสองหน่วยงาน และมี ผศ.วชิร คูณทวีเทพ Executive Assistant พร้อมด้วย พลโท โสภณ ศิริงาม เสธ.สปท./พลตรี กิตติ คงสมบัติ รอง เสธ.สปท /พลตรี อรรคเดช ประทีปอุษานนท์ ผอ.สำนักการศึกษาทหาร สปท. ร่วมในพิธีดังกล่าวณ อาคารอเนกประสงค์ สปท.ชั้น 3 ห้อง 431
ม.หอการค้าไทย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ สถาบันป้องกันประเทศ
ม.หอการค้าไทย ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ สถาบันป้องกันประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด