สนพ.สระบุรี ประเมินความรู้ความสามารถช่างไฟฟ้า

พุธ ๐๑ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๖:๔๖
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี จัดประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้แก่ผู้ประกอบอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  

วันที่ 29 พ.ย. 64 จำนวน 20 คน
วันที่ 30 พ.ย. 64 จำนวน 20 คน
วันที่ 1 ธ.ค. 64 จำนวน 25 คน

ณ บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด(มหาชน) อ.หนองแค จ.สระบุรี โดยผู้ที่ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพงานด้านช่างไฟฟ้าได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้หนังสือรับรองความรู้ความสามารถมีอายุ 5 ปี สามารถสอบถามข้อมูลเพื่อเติมได้ที่ ฝ่ายมาตรฐานฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี โทร.036679720

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด