สนพ.หนองคาย เตรียมแรงงานใหม่ เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1

พุธ ๐๑ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๖:๔๗
วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2564 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงานหนองคาย ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1 ให้แก่กลุ่มแรงงานใหม่ นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย และแรงงานทั่วไป จำนวน 19 คน เข้ารับการทดสอบฯ โดยทดสอบภาคความรู้ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e- testing system) และภาคความสามารถ เพื่อให้ผู้เข้ารับการทดสอบมีความรู้และทักษะในขั้นพื้นฐาน และเปิดโอกาสให้ผู้มีประสบการณ์ในการทำงานทราบถึงความรู้ความสามารถและทัศนคติในการทำงานของตนและพัฒนาไปสู่มาตรฐานที่สูงขึ้น ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย
สนพ.หนองคาย เตรียมแรงงานใหม่ เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1

ที่มา: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองคาย

สนพ.หนองคาย เตรียมแรงงานใหม่ เข้าทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างซ่อมรถยนต์ ระดับ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด