LPN ต้อนรับ โลตัส รังสิตคลอง 1 สู่ชุมชนรังสิต

01 Dec 2021

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) นำโดย คุณอภิชาติ เกษมกุลศิริ หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน (ที่ 2 จากขวา) และ คุณสุรวุฒิ สุขเจริญสิน หัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่บริหารด้านกลยุทธ์ (ซ้ายสุด) ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเปิดตัว โลตัส รังสิตคลอง 1 ในโครงการ Market Place รังสิต คลอง 1 โดยมีคุณอรกานดา อรรถวิภัชน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัติการค้าปลีก โลตัส (ที่ 2 จากซ้าย) และคุณอิทธิชัย บรรณสารประสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหาที่ดินและบริหารทรัพย์สิน โลตัส (ขวาสุด) ให้การต้อนรับ โดยโลตัส รังสิตคลอง 1 จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการจับจ่ายสำหรับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง โดยเฉพาะผู้อยู่อาศัยในโครงการ ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง1 ที่จะมี Market Place รังสิตคลอง 1 เป็นศูนย์รวมความสะดวกและส่งเสริมความเป็นชุมชนน่าอยู่ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ภายใต้การบริหารจัดการที่เข้มข้นในการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชน

LPN ต้อนรับ โลตัส รังสิตคลอง 1 สู่ชุมชนรังสิต