ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนโครงการ "พระไม่ทิ้งโยม" แก่ศูนย์พักคอย วัดสุทธิวราราม

ศุกร์ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๕:๑๔
เพทาย เพชรรัตน์ ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนธุรกิจตลาดทุน และ ลดาวัลย์ กันทวงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารกิจกรรมเพื่อสังคม ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมสนับสนุนโครงการ "พระไม่ทิ้งโยม" มอบรถพยาบาลเพื่อรับ-ส่งผู้ป่วย COVID-19 ซึ่งดำเนินการโดยศูนย์พักคอย วัดสุทธิวราราม เป็นเงินจำนวน 1,000,000 บาท แก่ พระมหาพร้อมพงศ์ ปภสฺสรจิตฺโต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทธิวราราม ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้มีการสมทบทุนผ่านองค์กร หน่วยงาน และมูลนิธิต่างๆ ต่อเนื่อง เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบ หวังเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนจากสถานการณ์ของโควิด-19
ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนโครงการ พระไม่ทิ้งโยม แก่ศูนย์พักคอย วัดสุทธิวราราม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด