"คลินิกแก้หนี้ by SAM" ร่วมมือ "เครดิตบูโร" ตั้งตู้คีออส ที่ สนง. คลินิกแก้หนี้ เมเจอร์ รัชโยธิน เพิ่มความสะดวกลูกค้าคลินิกแก้หนี้ตรวจข้อมูลเครดิตด้วยตนเอง ฟรี! รู้ผลทันใจ สมัครได้ทันที

25 Nov 2021

นายธรัฐพร เตชะกิจขจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เปิดเผยว่า SAM ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) ติดตั้ง "ตู้คีออส" (Kiosk) หรือ "ตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง" ณ สำนักงานคลินิกแก้หนี้ by SAM ชั้น 4 (โซนลิฟท์แก้ว) ศูนย์การค้า ดิ อเวนิว รัชโยธิน กรุงเทพฯ (สถานีรถไฟฟ้า BTS รัชโยธิน ทางออก 1) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าที่ต้องการเดินทางมาสมัครเข้า โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM สามารถตรวจข้อมูลเครดิตด้วยตนเองได้เบ็ดเสร็จในจุดเดียว (One Stop Service) ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปที่ธนาคารพาณิชย์หรือจุดให้บริการอื่นๆ อีกต่อไป เพียงลูกค้านำบัตรประชาชนมาแสดงก็จะได้รับคูปองตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเองแบบง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก อีกทั้งสามารถรู้ผลรายงานข้อมูลเครดิตของตนเองผ่านอีเมลเพื่อนำมายื่นให้กับเจ้าหน้าที่โครงการคลินิกแก้หนี้ดำเนินการพิจารณาคุณสมบัติและสมัครเข้าโครงการ ได้ทันที โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ หากผ่านคุณสมบัติตามที่กำหนด นับว่าช่วยลูกค้าลดขั้นตอนการทำธุรกรรมได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

"คลินิกแก้หนี้ by SAM" ร่วมมือ "เครดิตบูโร" ตั้งตู้คีออส ที่ สนง. คลินิกแก้หนี้ เมเจอร์   รัชโยธิน เพิ่มความสะดวกลูกค้าคลินิกแก้หนี้ตรวจข้อมูลเครดิตด้วยตนเอง ฟรี! รู้ผลทันใจ สมัครได้ทันที

นอกจากนี้ เพื่อลดความกังวลใจของลูกค้าในการใช้บริการตู้คีออส โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM ได้เตรียมเจ้าหน้าที่ไว้คอยบริการให้คำแนะนำการใช้งานตู้ คีออสไว้ด้วยเช่นกัน สำหรับลูกค้าและประชาชนทั่วไปที่ต้องการตรวจข้อมูลเครดิตของตนเองก็สามารถมาใช้บริการ "ตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง" นี้ได้ โดยชำระค่าบริการผ่าน QR Code หน้าตู้ครั้งละ 100 บาท ทั้งนี้ สำนักงาน "คลินิกแก้หนี้ by SAM" เปิดให้บริการทุกวัน ระหว่างเวลา 09.00-19.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุด โดยลูกค้าที่มีความประสงค์เดินทางมาสมัครหรือติดต่อด้วยตนเองที่สำนักงาน "คลินิกแก้หนี้ by SAM" ขอความร่วมมือลูกค้าต้องแสดงผลการฉีดวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็มหรือมีผลการตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นลบไม่เกิน 3 วันก่อนมาติดต่อที่สำนักงาน ซึ่งผลการตรวจดังกล่าว สามารถใช้แสดงได้ภายใน 1 สัปดาห์หากลูกค้าจำเป็นต้องเข้ามาติดต่อหลายครั้งในสัปดาห์นั้น รวมทั้งต้องปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยอื่นๆ ของศูนย์การค้าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อาทิ การสแกนแอปพลิเคชั่น "ไทยชนะ" ก่อนเข้าพื้นที่ศูนย์การค้า การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าพื้นที่ การล้างมือด้วยแอกอฮอล์ และรักษาระยะห่าง 1-2 เมตร เป็นต้น หรือสามารถสมัครผ่านช่องทางออนไลน์ ทั้งเว็บไซต์ www.คลินิกแก้หนี้.com หรือ แอดไลน์ @debtclinicbysam และ Facebook คลินิกแก้หนี้ หรือติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ "สายด่วนชนะหนี้ 1443"

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (เครดิตบูโร) กล่าวว่า "เครดิตบูโรมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งในการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลเครดิตของตนเองให้กับลูกค้าคลินิกแก้หนี้ by SAM และประชาชนทั่วไป ผ่านบริการ "ตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง" (ตู้คีออส) และผู้ใช้บริการสามารถรับรายงานข้อมูลเครดิตทางอีเมลได้ทันที นับเป็นบริการที่สะดวก รวดเร็ว ช่วยลดการพิมพ์กระดาษ และลดการสัมผัสธนบัตรเป็นการลดความเสี่ยงจากโควิด-19 อีกด้วย โดยที่ผ่านมา เครดิตบูโรเล็งเห็นความสำคัญเรื่องการตรวจสอบข้อมูลเครดิต เพื่อเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภัยการเงิน ช่วยทำให้ทราบประวัติทางการเงินของตนเองในฐานะที่เป็นเจ้าของข้อมูล เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนขอสินเชื่อต่าง ๆ จากสถาบันการเงิน คือรู้จักตัวเราเองก่อนไปคุยกันในรายละเอียดกับคนให้กู้ รู้ตัวเองว่าประวัติการก่อหนี้ การชำระหนี้ในอดีตตนเองเป็นอย่างไร และช่วยตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเครดิตของตนเอง รวมทั้งการรณรงค์สร้างวัฒนธรรม "ออมก่อนกู้ คิดก่อนใช้ มีวินัย เมื่อมีหนี้" เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีการวางแผนการเงิน พร้อมมีวินัยในการออมเงินและรักษาเครดิตของตนเอง เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักในเรื่องการออม ภาระหนี้ การบริหารจัดการหนี้ การมีวินัย ใช้หนี้ครบใช้หนี้ตรงตามเวลา เพราะอยากเห็นคนไทยมีวินัยทางการเงินเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สำหรับรายละเอียดเรื่องตู้คีออสเพิ่มเติม ได้ที่ www.ncb.co.th เมนู "บริการตู้ตรวจเครดิตบูโรด้วยตนเอง" หรือwww.facebook.com/ilovebureau และสอบถามเพิ่มเติมทางอีเมล [email protected] หรือแอดไลน์ @ilovebureau"

"คลินิกแก้หนี้ by SAM" ร่วมมือ "เครดิตบูโร" ตั้งตู้คีออส ที่ สนง. คลินิกแก้หนี้ เมเจอร์   รัชโยธิน เพิ่มความสะดวกลูกค้าคลินิกแก้หนี้ตรวจข้อมูลเครดิตด้วยตนเอง ฟรี! รู้ผลทันใจ สมัครได้ทันที