งานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 39 ในหัวข้อ Connect the dots : DESIGN THE FUTURE

พุธ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๕:๑๕
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้รับเกียรติจากสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นสถานที่จัดงาน "งานสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 39" ในหัวข้อ Connect the dots : DESIGN THE FUTURE ระหว่างวันที่ วันที่ 20 และ 21 พฤศจิกายน 2564 เพื่อแสดงพลังของหอการค้าและการพลักดันแนวความคิดให้กับภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้า โดยมี รศ.ดร.ธรวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานจากหอการค้าทั่วประเทศ โดยมีนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวปาฐกถาเปิดงานอย่างเป็นทางการ

โดยในวันนี้ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาฯ ได้รับฟัง ปาฐกถาและบรรยายพิเศษ ดังนี้ หัวข้อ "การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนท่ามกลางความท้าทาย (BCG ,พลังงาน)" โดย นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน หัวข้อ "ประเทศไทยกับการฟื้นตัวหลังโควิด - 19" โดย นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หัวข้อ "Connect ธุรกิจไทย พาณิชย์ยุคใหม่ เชื่อมไทย เชื่อมโลก" โดย นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หัวข้อ "Connect หอการค้า 5 ภาค เดินหน้าฝ่าวิกฤต เพื่อพลิกเศรษฐกิจไทย" โดย ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาค 5 ภาค และปิดท้ายการสัมมนาฯ ของวันแรกด้วยหัวข้อ "CONNECT SMEs ไทย ด้วย Digital Transformation" โดย รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ กรรมการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พร้อมด้วย คุณวีระพงศ์ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และคุณปฐมา จันทรักษ์ กรรมการบริหารสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไอบีเอ็ม ประเทศไทย โดยในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ รศ.ดร.ธรวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้การต้อนรับ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีที่ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษเรื่อง "จับมือ รวมใจ พาไทยรอด" ในการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 39 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กรุงเทพมหานคร

ที่มา: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด