ทีเซลส์ผนึกพลังร่วมกับเครือข่ายอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ จัดสัมมนา "Life Sciences Foresight Seminar"

พุธ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๓:๒๗
กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดย ศูนย์ความเป็นเลิศชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ฝ่ายยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมและการลงทุน ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (CMDF) ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดสัมมนาออนไลน์ "Life Sciences Foresight Seminar" ในวันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 9.00-16.30 น. ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting พบกับวิทยากรกูรูผู้เชี่ยวชาญที่มากด้วยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ ที่จะมาวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันของผู้ประกอบการด้านชีววิทยาศาสตร์ และเปิดมุมมองพูดคุยถึงอนาคตของอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการด้านชีววิทยาศาสตร์เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน (LiVE Platform)
ทีเซลส์ผนึกพลังร่วมกับเครือข่ายอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ จัดสัมมนา Life Sciences Foresight Seminar

โดยทีเซลส์ (TCELS) ผนึกพลังร่วมกับกูรูผู้เชี่ยวชาญจากเครือข่ายอุตสาหกรรมชีววิทยาศาสตร์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมยกระดับผู้ประกอบการด้านการแพทย์และสุขภาพ และให้การสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถและยกระดับความพร้อมของธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ ในการขยายธุรกิจให้เหมาะสมกับการเข้าสู่ตลาดทุนอย่างยั่งยืน

  • สนใจลงทะเบียนฟรี : สแกนผ่าน QR CODE ลงทะเบียนฟรี ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
  • สอบถามเพิ่มเติม : คุณกมลทิพย์ โทร. 02 644 5499 ต่อ 137

ที่มา: ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด